دولت کانادا برنامه های بسیار متنوعی برای جذب مهاجرین ارائه کرده است.

از مهمترین برنامه هایی که دولت کانادا برای جذب مهاجر دارد، برنامه‌های موسوم به برنامه‌های استانی یا Provincial Nominee Program و یا به اختصار PNP می ­باشند. این برنامه‌ها که حاصل قراردادهای بین دولت‌های هر استان و دولت فدرال است هرچند سال یک بار بازبینی شده و اصلاحاتی بر روی آن­ها انجام می شود. همچنین به واسطه شرایط موجود در هر استان ممکن است برنامه‌های جدیدی به این لیست اضافه شده و یا کم شوند. در هر صورت هر کدام از این برنامه ها نسبت به استان متفاوت بوده و هر استان اختیار این را دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود برنامه های متناسب را تعیین کرده و نسبت به جذب مهاجر اقدام نماید.

برای دیدن برنامه­ های هر استان، روی آن کلیک کنید
AB BC MB NB NL NT NS NU ON PE QC SK YT

این مطلب را به اشتراک بگذارید