تعلیق موقت برنامه اصلی کارآفرینی استان BC

اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا در خبری اعلام کرد که این استان تصمیم گرفته است که به شکل موقت برنامه اصلی کارآفرینی خود را (Entrepreneur Base Stream) به حالت تعلیق در بیاورد. این تصمیم از…

تغییرات جدید در برنامه Tech Pilot

تغییرات جدید در برنامه Tech Pilot استان بریتیش کلمبیا برنامه مهاجرتی Tech Pilot یکی از برنامه‌های استان بریتیش کلمبیا است که در سال ۲۰۱۷ و به شکل موقت تعریف شد. این برنامه که ۲۹ شاخه…