سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

برنامه استانی جدید استان آلبرتا

اداره مهاجرت استان آلبرتا از اعمال تغییرات جدید در نامگذاری برنامه های این استان و همچنین اضافه شدن دو برنامه جدید به برنامه های استانی این استان خبر داد. اداره مهاجرت استان آلبرتا اعلام کرد…