سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

استخدام طراح گرافیک

سازمان مهاجرتی حسام کاظمی در نظر دارد تا برای تکمیل کادر خود در بخش Social Media و طراحی گرافیک، یک همکار استخدام کند. دقت نمایید که این موقعیت شغلی به شکل تمام وقت و دورکاری…