سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مهندسی عمران در کانادا

رشته مهندسی عمران یکی از رشته های بسیار پرطرفدار در کشور کاناداست. بازار کار بسیار وسیع این رشته باعث شده است تا عمران به یکی از رشته های شاخص در کانادا تبدیل شود. طبق آخرین…