سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

تعلیق موقت برنامه اصلی کارآفرینی استان BC

اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا در خبری اعلام کرد که این استان تصمیم گرفته است که به شکل موقت برنامه اصلی کارآفرینی خود را (Entrepreneur Base Stream) به حالت تعلیق در بیاورد. این تصمیم از…