سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
  1. خانه
  2. chevron_left
  3. تایم لاین

ورود به کانادا

پس از دریافت ویزا و نامه COPR میتوانید وارد کانادا شوید. دقت نمایید که ویزای شما دارای تاریخ اعتبار مشخصی است و تا پیش از آن باید وارد خاک کانادا شوید. از لحظه ورود به…

دریافت ویزا

پس از ارسال مدارک نهایی و پاسپورت، ویزا و نامه COPR خود را دریافت خواهید کرد. از این لحظه شما میتوانید با داشتن ویزای اقامت دائم و نامه COPR وارد کانادا شوید.

دریافت نامه قبولی

پس از اینکه مدارک شما توسط آفیسر سازمان مهاجرت بررسی شد و در شرایطی که مدارک شما با معیارهای سازمان مهاجرت و برنامه مهاجرتی که از آن اقدام کرده اید مطابقت داشته باشد، نامه قبولی…

سابمیت مدارک

مدارک خود را به شکل کامل ارائه دهید. دقت نمایید که منظور از کامل بودن مدارک این نیست که مدارک بسیار زیادی ارائه دهید؛ بلکه باید مدارک متناسب با اپلیکیشن خودتان ارائه دهید. پس از…

دریافت ITA

چنانچه امتیاز شما، از حداقل امتیاز مورد نظر سازمان مهاجرت بالاتر باشد، دعوتنامه و یا ITA دریافت خواهید کرد. پس از دریافت ITA شصت روز فرصت دارید تا مدارک خود را ارائه دهید.

ورود به سیستم اکسپرس انتری

مرحله اول در این فرآیند، ورود به استخر داوطلبان می باشد. برای این منظور باید واجد شرایط ورود به استخر باشید. در این مرحله نیازی به ارائه مدارک خاصی نیست. ولی حتما باید نمره زبان…