قوانین ۱۵۰ روزه اجازه تحصیل چیست؟

مقالات
بدون دیدگاه
برچسب ها : , , ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید 

یکی از نکات مهم در دریافت و حفظ اجازه تحصیل در کشور کانادا، رعایت قوانین ۱۵۰ روزه اجازه تحصیل در کانادا است.
در اینجا میخواهیم نگاهی کوتاه به این قوانین بیندازیم.

۱. تغییر موسسه آموزشی و یا رشته تحصیلی
دانشجوی بین المللی در کانادا مجاز است تا رشته تحصیلی و یا موسسه آموزشی خود را تغییر دهد. (باید به اجازه تحصیل و محدودیتهای احتمالی موجود در آن توجه شود)
نکته مهم در این بخش این است که دانشجو باید در مدت 150 روز از روزی که تحصیلات خود را در مؤسسه قبلی متوقف کرده یا به اتمام رسانده است، تحصیلات خود را در مؤسسه جدید شروع کند و یا از سر بگیرد. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، یا باید خاک کانادا را ترک کنید و یا وضعیت اقامتی خود را به visitor status و یا worker status تغییر دهید.

۲. مرخصی تحصیلی
یک دانشجوی بین المللی ممکن است نیاز به مرخصی تحصیلی داشته باشد. نکته مهم در این بخش این است که دانشجو باید در مدت حداکثر 150 روز از روزی که موسسه آموزشی این مرخصی را تایید کرده است، تحصیلات خود را از سر بگیرد.
در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، یا باید خاک کانادا را ترک کنید و یا وضعیت اقامتی خود را به visitor status و یا worker status تغییر دهید.

۳. به تعویق انداختن شروع تحصیلات
یک دانشجوی بین المللی ممکن است شروع تحصیلات خود را به تعویق بیندازد. نکته مهم در این بخش این است که چنانچه دانشجو در زمان به تعویق انداختن شروع تحصیلات در کانادا باشد، باید تحصیلات خود را در ترم بعد و یا ماکزیمم ۱۵۰ روز بعد از دریافت تاییدیه تعویق شروع تحصیلات (هر کدام زودتر بود) از سر بگیرد.
در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، یا باید خاک کانادا را ترک کنید و یا وضعیت اقامتی خود را به visitor status و یا worker status تغییر دهید.

۴. تعطیلی موسسه آموزشی
یک دانشجوی بین المللی ممکن است مجبور به ترک تحصیل و یا توقف موقت آن به دلیل تعطیلی موقت و یا دائم موسسه آموزشی باشد. نکته مهم در این بخش این است که دانشجو در بازه زمانی حداکثر ۱۵۰ روز از تعطیلی موسسه آموزشی یا باید خاک کانادا را ترک کند و یا تحصیل خود را در موسسه آموزشی دیگری آغاز نماید.
همچنین این شخص میتواند در این بازه زمانی وضعیت اقامتی خود را به visitor status و یا worker status تغییر دهد.

مطالب مرتبط