سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

دائمی شدن برنامه مهاجرتی آتلانتیک

برنامه مهاجرتی استانهای حوزه آتلانتیک از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۲ از یک برنامه موقت به برنامه دائم مهاجرتی تبدیل خواهد شد. سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC در خبری به تاریخ 17 دسامبر…