سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

فراخوان برای تکمیل تیم های استارتاپ

سازمان مهاجرتی حسام کاظمی به منظور تکمیل تیم های استارتاپ فراخوان میدهد. استارتاپ ویزا یکی از بهترین برنامه های مهاجرتی به کاناداست. این برنامه که جزو جوانترین برنامه های مهاجرتی کانادا میباشد، معیارهای دشواری برای…

برنامه جدید مهاجرتی: استارتاپ استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید برای مهاجرت استانی معرفی کرد. برنامه جدید موسوم به Foreign Graduate Start-Up Visa Stream و یا به اختصار FGSVS بوده و قرار است تا ایده های استارتاپی که قابلیت اجرایی…