برنامه جدید مهاجرتی: استارتاپ استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید برای مهاجرت استانی معرفی کرد. برنامه جدید موسوم به Foreign Graduate Start-Up Visa Stream و یا به اختصار FGSVS بوده و قرار است تا ایده های استارتاپی که قابلیت اجرایی شدن در استان آلبرتا را دارد، جذب این استان نماید.

فارغ التحصیلان خارجی که علاقه مند به درخواست تحت برنامه FGSVS هستند، باید با یک آژانس تایید صلاحیت شده کار کنند. چنانچه این آژانس تشخیص دهد که متقاضی شرایط AINP را برآورده می کند، توصیه نامه (letter of recommendation) وی را صادر می کند. سپس متقاضی باید توصیه نامه خود را به همراه مدارک دیگر از طریق پورتال AINP ارسال کند.

در حال حاضر تمرکز این برنامه بر روی جذب طرح در شاخه های زیر است:

  • Technology
  • Aerospace
  • Financial services
  • Energy
  • Agriculture
  • Tourism
  • Life sciences
  • Pharmaceuticals

همچنین الزامات اولیه این برنامه مطابق جدول زیر میباشد:

این برنامه بر اساس یک سیستم امتیازبندی فعال است و داوطلبان بر اساس فاکتورهای گوناگون امتیازاتی را کسب میکنند. در هر دوره از انتخابها، افراد با امتیازات بیشتر دعوتنامه دریافت میکنند.

مطالب مرتبط