سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مهاجرت از طریق ثبت شعبه شرکت در کانادا

یکی از محبوبترین و در عین حال سریعترین روشهای مهاجرت به کانادا، مهاجرت از طریق تاسیس و ثبت شعبه ای از شرکتتان در کاناداست. در این مقاله سعی میکنیم به معرفی این روش و مرور…