سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مشاوره حضوری در تهران

به اطلاع همراهان سازمان مهاجرتی حسام کاظمی میرساند که آقای کاظمی هفته آینده در تهران حضور داشته و مشاوره های مهاجرتی به شکل حضوری را برنامه ریزی کرده اند. از دوستانی که قصد مشاوره به…