سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

استخدام کارشناس کسب و کار

سازمان مهاجرتی حسام کاظمی در نظر دارد تا برای تکمیل کادر خود در بخش Business Plan، یک همکار استخدام کند. دقت نمایید که این موقعیت شغلی به شکل پاره وقت و دورکاری است. برای اطلاع…