سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
  1. خانه
  2. chevron_left
  3. SINP tech

برنامه جدید مهاجرتی استان ساسکچوان

استان ساسکچوان یک برنامه جدید مهاجرتی برای متخصصین حوزه فناوری معرفی کرد. این برنامه قرار است تا کمبود نیروی کار در بخش های مختلف فناوری در این استان را جبران کند. بر اساس برنامه ریزی…