سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

پس از دریافت ITA، باید درخواست اقامت دائم خود را همراه با مدارک لازم به اداره مهاجرت کانادا ارائه دهید

لطفا این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.