سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مرحله اول در این فرآیند، ورود به استخر داوطلبان می باشد. برای این منظور باید واجد شرایط ورود به استخر باشید. در این مرحله نیازی به ارائه مدارک خاصی نیست. ولی حتما باید نمره زبان را داشته باشید و ارزیابی مدارک تحصیلی را نیز انجام داده باشید.

لطفا این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.