معرفی برنامه جدید مهاجرتی استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید مهاجرتی برای شاغلین و متخصصین مشاغل حوزه tech معرفی کرد. وزیر مهاجرت استان آلبرتا در خبری که به تاریخ 13 ژانویه منتشر شد اعلام کرد که برنامه جدید یک برنامه بسیار سریع برای اعطای اقامت دائم به واجدین شرایط است.

به منظور واجد شرایط بودن برای اقدام از طریق این برنامه، متخصصین حوزه tech لازم است تا پروفایل فعال در سیستم اکسپرس انتری داشته باشند و همچنین برای برنامه AINP Express Entry نیز واجد شرایط باشند. (برای اطلاع از شرایط این برنامه اینجا کلیک کنید)

بر اساس این برنامه متخصصین حوزه tech در صورت داشتن جاب آفر از یکی از کارفرماهای این استان میتوانند در کمتر از 6 ماه اقامت دائم خود را کسب کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت درخواست متقاضی و کارفرما، متقاضی پیش از تصمیم گیری پرونده PR، با Work Permit وارد کانادا شود.

مراحل اقدام از طریق این برنامه

در ابتدا نیاز است تا متقاضی واجد شرایط برنامه AINP Express Entry باشد. مراحل اقدام از طریق این برنامه شامل سه مرحله است:

  • در مرحله اول نیاز است تا متقاضی وارد پول اکسپرس انتری شود.  برای این منظور نیاز است تا متقاضی واجد شرایط یکی از برنامه های FSW، CEC و یا FST باشد و پروفایل خود در سیستم اکسپرس انتری را ایجاد کرده باشد. همچنین نیاز است تا پیشنهاد شغلی معتبر در یکی از مشاغل حوزه tech داشته باشد. این مشاغل عبارتند از:
  • سازمان مهاجرت استان آلبرتا بررسی های لازم را انجام داده و چنانچه متقاضی حداقل شرایط لازم را داشته باشد، دعوتنامه ای برای متقاضی ارسال میشود.
  • بعد از دریافت دعوتنامه نیاز است تا مدارک درخواستی به سازمان مهاجرت استان ارسال شود. اپلیکیشنهای کامل وارد پول کاندیداها شده و واجد شرایط دریافت نامینیشن استانی میشوند. بعد از دریافت نامینیشن استانی، متقاضی میتواند 600 امتیاز اضافی در سیستم اکسپرس انتری دریافت کند.

مطالب مرتبط