رکورد تعداد مهاجرین کانادا شکسته شد

رکورد تعداد مقیم های دائم پذیرش شده در کانادا شکسته شد. سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC اعلام کرد که کانادا توانسته برای دومین بار در طول تاریخ مهاجرت در این کشور و پس از سال 1867، بیش از 400 هزار مقیم دائم جدید را در طول یک سال پذیرش کند.

پیش از این و در سال 1913 کانادا بیش از 400 هزار مهاجر جدید را در طی یک سال پذیرفته بود. تعداد مهاجر جدید در سال 2021 بالاترین تعداد در طول تاریخ کانادا است.

قبل از همه‌گیری کرونا، کانادا هدف خود را برای استقبال از 341000 مهاجر جدید در سال 2020 تعیین کرده بود. اما این کشور در سال گذشته و به دلیل همه‌گیری کرونا، تنها 184000 مهاجر جدید را پذیرفت.

قبل از همه‌گیری، حدود 30 درصد از مهاجران جدید دسته Economy در هنگام دریافت اقامت دائم در داخل کانادا بودند، در حالی که حدود 70 درصد از خارج از کانادا مهاجرت میکردند. در سال 2021 این وضعیت معکوس شد و حدود 70 درصد از داخل کانادا و حدود 30 درصد از خارج از کشور جذب شدند.

طبق Immigration Levels Plan 2021-2023، کانادا به دنبال پذیرفتن 411000 مهاجر جدید در سال 2022 و 421000 مهاجر در سال 2023 است. وزیر مهاجرت کانادا تا 10 فوریه 2022، Immigration Levels Plan جدید را اعلام خواهد کرد. حتی ممکن است فریزر برای سال های 2022 و 2023 اهداف بالاتری را در سر داشته باشد.

مطالب مرتبط