اخبار استان پرینس ادوارد

زمانبندی برنامه مهاجرتی پرینس ادوارد در سال ۲۰۲۲

استان پرینس ادوارد زمانبندی برنامه مهاجرتی خود در سال ۲۰۲۲  را اعلام کرد. استان پرینس ادوارد اولین استان کاناداست که برنامه زمانبندی خود برای سال ۲۰۲۲  را پیش از زمان اعلام شده منتشر کرده است.…