سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

اعمال تغییرات موقت در ارائه آزمایشات پزشکی

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا (IRCC) یک سیاست عمومی موقت را اجرایی کرده است که به برخی از اتباع خارجی کم خطر که هم اکنون در کانادا هستند اجازه میدهد تا از ارائه…

آپدیت الزامات آزمایشات پزشکی اکسپرس انتری

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا الزامات و نحوه انجام آزمایشات پزشکی برای سیستم اکسپرس انتری را به روزرسانی کرد. بر اساس ایمیلی که روز ۷ جولای برای همه متقاضیان مهاجرت از طریق این…