سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
پذیرش نتایج آزمون PTE برای مقاصد مهاجرتی

پذیرش نتایج آزمون PTE برای مقاصد مهاجرتی

سازمان مهاجرت کانادا اعلام کرد که از تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴، آزمون زبان پیرسون (PTE) برای تمام مسیرهای مهاجرتی قابل پذیرش خواهد بود. این به این معناست که متقاضیان برنامه های نامزدی استانی (PNP)، متقاضیان…