سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

تغییر مهم در برنامه اسپانسرشیپ همسر

از این پس افرادی که برای پرونده های اسپانسرشیپ همسر و یا پارتنر (که در خارج از کانادا زندگی میکند) درخواست داده اند، میتوانند همزمان درخواست صدور اجازه کار باز (Open Work Permit) نیز ارائه…

خبر خوش برای دارندگان اجازه کار پس از تحصیل

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا (IRCC) اقدامات تازه و موقتی را برای دانشجویان بین المللی با مجوزهای کار پس از فارغ التحصیلی منقضی شده و یا در حال منقضی شدن و همچنین برای…