سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

حمایت کانادا از پناهندگان افغانستانی

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC اعلام کرد که ۲۰۰۰۰ افغانستانی که تحت تاثیر تحولات اخیر کشورشان قرار گرفته اند، میتوانند در کانادا مستقر شوند. آقای مندیچینو وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که…