سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
افزایش هزینه های دولتی اپلیکیشنهای اقامت دائم

افزایش هزینه های دولتی اپلیکیشنهای اقامت دائم

سازمان مهاجرت کانادا اعلام کرد که از تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۲۴، متقاضیان دریافت اقامت دائم کانادا باید با تعرفه های جدید اپلیکیشنهای خود را سابمیت کنند. عمدتا هر ۲ سال یک بار تعرفه های اپلیکیشن…

افزایش هزینه اپلیکیشن فی IRCC

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC اعلام کرد که از تاریخ ۳۰ آپریل سال جاری هزینه بررسی پرونده های اقامت دائم این سازمان افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش هزینه های بررسی مدارک در…