سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

معرفی برنامه مهاجرتی جدید ساسکچوان

اداره مهاجرت استان ساسکچوان یک برنامه مهاجرتی جدید معرفی کرد. این برنامه که قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ اجرایی شود به کارفرماهای این استان اجازه میدهد تا نیروهای متخصص و استعدادهای بین المللی را جذب…