معرفی برنامه مهاجرتی جدید ساسکچوان

اداره مهاجرت استان ساسکچوان یک برنامه مهاجرتی جدید معرفی کرد. این برنامه که قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ اجرایی شود به کارفرماهای این استان اجازه میدهد تا نیروهای متخصص و استعدادهای بین المللی را جذب کنند. در حال حاضر نام  Hard-To-Fill Skills Pilot بر این برنامه گذاشته شده است.

مشاغل واجد شرایط اقدام از طریق این برنامه شامل مشاغلی هستند که عمدتا نیاز به آموزش حین خدمت دارند. برخی از این مشاغل عبارتند از:

  • مشاغل حوزه ساخت و تولید
  • مشاغل حوزه سلامت
  • مشاغل حوزه کشاورزی
  • مشاغل حوزه ساختمان
  • مشاغل حوزه هتلداری
  • مشاغل حوزه فروش

شرایط اقدام از طریق این برنامه هنوز به شکل کامل معرفی نشده اند. اما برخی از شرایط اولیه عبارتند از:

  1. داشتن یک پیشنهاد شغلی معتبر از یک کارفرمای استان ساسکچوان در یکی از مشاغل واجد شرایط
  2. داشتن حداقل نمره زبان (احتمالا در سطح CLB5)
  3. داشتن حداقل 1 سال سابقه کار در یکی از مشاغل واجد شرایط

مطالب مرتبط