سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

معرفی رشته دندانپزشکی در کانادا

دندانپزشکان اختلالات دندان و دهان را تشخیص، درمان، پیشگیری و یا کنترل می کنند. متخصصان این حوزه در مطب های خصوصی کار می کنند یا ممکن است در بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز بهداشتی عمومی…