سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

اولین عیدی سال ۱۴۰۱ را از ما بگیرید

یک سال دیگر نیز گذشت. یک سال سرشار از سختی، آسانی، تلخی، شیرینی و…… سالی که برای همه ساکنین این کره خاکی به خصوص برای ایرانیان عزیز سرشار از اتفاقات خاص بود؛ با اینحال هر…