سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

اجازه کار پس از فارغ التحصیلی

یکی از مهمترین برنامه‌هایی که برای دانشجویان بین المللی و برای بعد از فارغ التحصیلی آنها معرفی شده است، برنامه موسوم به مجوز کار پس از تحصیل و یا Post Graduate Work permit میباشد. سابقه…

تفاوت ویزای کاری و مهاجرت نیروی کار متخصص

در بسیاری از موارد دو اصطلاح ویزای کار و مهاجرت نیروی کار متخصص به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرند. بارها دیده شده است که افرادی که برای دریافت اقامت دائم از طریق برنامه‌های موسوم…