سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
  1. خانه
  2. chevron_left
  3. واکسن

تغییرات جدید در شرایط ورود به کانادا

دولت کانادا قوانین مربوط به ورود مسافرین به کشور را مورد بازنگری قرار داد. طبق اعلام رسمی دولت کانادا، سه واکسن جدید به واکسنهای مورد پذیرش دولت کانادا اضافه شدند. بر اساس این تغییرات، افرادی…

صدور پاسپورت واکسن برای کانادایی ها

وزیر مهاجرت کانادا روز گذشته در کنفرانس خبری اعلام کرد که تمام کاناداییهایی که به شکل کامل واکسینه شده باشند، پاسپورت واکسن دریافت خواهند کرد. آقای مندیچینو افزود هدف از این کار تسهیل سفرهای خارجی…