سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

وبینار مهاجرتی

سازمان مهاجرتی حسام کاظمی در نظر دارد که یک وبینار مهاجرتی به شکل آنلاین و با موضوع سیستم مهاجرتی اکسپرس انتری برگزار کند. این وبینار برای سه شنبه هشتم تیر ماه و ساعت ۲۰:۳۰ به…