سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

قانون جدید برای تسهیل مهاجرت فرانسوی زبانها

کانادا قانون جدیدی را تصویب کرده است که بر اهمیت زبان فرانسوی در کانادا با اولویت دادن به مهاجرت فرانسوی زبانها و اقلیت های خارج از کبک تاکید می کند. شان فریزر، وزیر مهاجرت، پناهندگان…

تفاوت مشاور رسمی مهاجرت و مشاور غیر رسمی

قسمت نهم: تفاوت مشاور رسمی مهاجرت و مشاور غیر رسمی حتما بارها و بارها از مشاورین مهاجرت شنیده اید که برای مهاجرت به کانادا باید از کمک یک مشاور رسمی استفاده کنید. اما شاید دلیل…

Misrepresentation به چه معنی است؟

قسمت هشتم: Misrepresentation به چه معنی است؟ شاید بارها کلمه Misrepresentation را شنیده باشید و احتمالا معنی لغوی آن را میدانید؛ ولی شاید معنای حقوقی آن را ندانید. در اینجا سعی میکنیم کمی در مورد…

مشاوره مهاجرتی میدهم، چون…

قسمت هفتم: مشاوره مهاجرتی میدهم، چون… در قسمتهای قبل توضیح داده شد که چه اشخاصی حق دارند مشاوره مهاجرتی بدهند. این مطلب را میتوانید از این لینک بخوانید. اما در برخی موارد برخی از اشخاص…

آژانسهای مسافرتی، بزرگترین تهدید برای مهاجرین

قسمت ششم: آژانسهای مسافرتی، بزرگترین تهدید برای مهاجرین همین ده روز پیش بود که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی آقای ولی تیموری تاکید کرد که آژانسهای مسافرتی حق اعزام مهاجر به خارج از کشور را…

اهمیت انتخاب مشاور رسمی و مطمئن

قسمت پنجم: اهمیت انتخاب مشاور رسمی و مطمئن متاسفانه در ایران فرآیندهای مهاجرتی و خدمات این حوزه توسط افرادی ارائه می شود که به صورت غیرقانونی در این زمینه فعالیت می کنند. منظور از غیر…