سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

به روز رسانی حداقل درآمد مورد نیاز برای سوپرویزا

سازمان مهاجرت، پناهندگان و امور شهروندی کانادا IRCC، میزان حداقل درآمد مورد نیاز برای برنامه سوپرویزای والدین را به روز رسانی کرد. سوپرویزای والدین یکی از محبوب ترین انواع ویزاهای توریستی است که به دارندگان…

تغییرات جدید در سوپر ویزای والدین

سوپرویزا یکی از انواع ویزاهای توریستی (ویزیتوری) کانادا است که صرفا برای والدین، پدربزرگ و مادربزرگ صادر میشود. برخلاف دارنده ویزای توریستی که این اجازه را دارد که پس از ورود به کانادا تا ۶…

انباشتگی 1/8 میلیون پرونده در IRCC

طبق اطلاعات به دست آمده از سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC ، تعداد ۱/۸ میلیون پرونده در سازمان مهاجرت در صف بررسی قرار دارند. طبق اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده است تعداد…