سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

صدور پاسپورت واکسن برای کانادایی ها

وزیر مهاجرت کانادا روز گذشته در کنفرانس خبری اعلام کرد که تمام کاناداییهایی که به شکل کامل واکسینه شده باشند، پاسپورت واکسن دریافت خواهند کرد. آقای مندیچینو افزود هدف از این کار تسهیل سفرهای خارجی…