سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

بهترین مشاغل در کانادا برای دانشجویان

یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان بین المللی در کانادا، داشتن کار پاره وقت است. داشتن یک کار مناسب باعث میشود تا دانشجویان بتوانند مقداری از هزینه های زندگی خود را تامین کنند. البته کار…

به روز رسانی قوانین مربوط به PGWP

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC قوانین موقت مربوط به مدت زمان تحصیل در کانادا برای اخذ اجازه کار پس از تحصیل را تمدید کرد. طبق تغییرات جدید و به واسطه محدودیتهای مربوط…