سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
  1. خانه
  2. chevron_left
  3. eechart
  4. chevron_left
  5. دریافت ITA

چنانچه امتیاز شما، از حداقل امتیاز مورد نظر سازمان مهاجرت بالاتر باشد، دعوتنامه و یا ITA دریافت خواهید کرد. پس از دریافت ITA شصت روز فرصت دارید تا مدارک خود را ارائه دهید.

لطفا این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.