سیاستهای جدید دولت کانادا در مهاجرپذیری

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا طی دستورالعمل جدیدی خطاب به وزیر مهاجرت، اولویت بندی کانادا در بخش مهاجرت را ابلاغ کرد. بر اساس تاکید جاستین ترودو، کابینه و شخص وزیر مهاجرت موظف شده اند تا برنامه ریزی دقیقی را در راستای پیشبرد اهداف مهاجرتی کانادا انجام دهند.

این اولویتها نه تنها برنامه ها و زمان بندی دولت فدرال را تغییر میدهد، بلکه در فاز استانی هم تحولات زیادی به دنبال خواهد داشت.

در اینجا نگاهی گذرا به دستورالعمل جدید می اندازیم:

  • زمان بررسی پرونده ها، افزایش سرعت بررسی پرونده های انباشته شده در سازمان مهاجرت
  • اکسپرس انتری، ایجاد مسیرهای جدید برای اعطای اقامت دائم به دانشجویان بین المللی و کارگران موقت
  • تاکید بر جمع شدن خانواده ها در کنار هم، ایجاد و بهبود یک سیستم الکترونیکی برای سابمیت پرونده های زیر مجموعه Family Class و ایجاد برنامه هایی برای ورود خانواده ها به کانادا در مدتی که منتظر بررسی پرونده اسپانسرشیپ هستند
  • ایجاد برنامه های جدید در فاز استانی و شهری، ایجاد مسیرهای جدید اعطای اقامت دائم در فاز استانی و شهری با رویکرد توزیع مناسب تر جمعیت در کانادا
  • حذف هزینه اپلیکیشن شهروندی، برنامه ریزی برای حذف Application Fee شهروندی کانادا
  • کارگران غیرمجاز، ایجاد برنامه‌های آزمایشی برای شناسایی وضعیت کارگران غیرمجاز در کانادا
  • برنامه های مهاجرتی فرانسه زبان، برنامه ریزی برای ایجاد مسیرهای جدید و بهبود مسیرهای فعلی برای مهاجرت فرانسه زبانها (کسانی که سطح زبان فرانسه خوبی دارند)
  • پناهندگان افغان، برنامه ریزی برای پذیرش 40000 پناهنده افغان

طی سالهای آینده و طبق برنامه ریزی جدید دولت کانادا، داشتن مدرک زبان فرانسه، تحصیل در کانادا و تمرکز بر برنامه های استانی و شهری از اصلی ترین اولویتهای دولت برای جذب مهاجر خواهند بود.

 

مطالب مرتبط