اعطای اقامت دائم به بازماندگان حوادث هواپیمایی

اخبار فدرال, سایر اخبار
بدون دیدگاه

این مطلب را به اشتراک بگذارید 

شرایط اعطای اقامت دائم به بازماندگان حوادث هواپیمایی اتیوپی و هواپیمایی اوکراین اعلام شد

وزیر مهاجرت کانادا در خبری شرایط اعطای اقامت دائم به افراد خانواده قربانیان دو حادثه هواپیمایی را اعلام کرد.

بر این اساس بازماندگان شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا که در این دو حادثه جان خود را از دست داده بودند، مشمول دریافت اقامت دائم کانادا خواهند شد. همچنین بازماندگان قربانیانی که شخص قربانی واجد شرایط اقدام برای اخذ اقامت دائم کانادا بوده است نیز مشمول دریافت اقامت دائم کانادا خواهند بود.

طبق تصمیم گیری اتخاذ شده، همسر و یا پارتنر، فرزند، پدر و مادر، خواهر و یا برادر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ، عمو، عمه، خاله و یا دائی و خواهرزاده و برادرزاده که هم اکنون در کانادا حضور دارند و یا در زمان حادثه هوایی در کانادا حضور داشته اند، مشمول دریافت اقامت دائم هستند.

مطالب مرتبط