مهاجرت تحت برنامه HCCP و HSWP

این برنامه یکی از جدیدترین برنامه های مهاجرتی دولت کانادا برای جذب مهاجر است. این برنامه فعلا یک برنامه پایلوت بوده و در این مدت توانسته تا تعداد زیادی را به عنوان مقیم دائم جذب بازار کار کانادا نماید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید