نکات مهم در برنامه مهاجرتی سه ساله کانادا

اخبار اختصاصی
بدون دیدگاه
برچسب ها : , ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید 

روز گذشته سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC، برنامه مهاجرتی خود برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را ارائه داد. مطابق روند سالهای پیشین در برنامه جدید نیز شاهد افزایش مهاجرپذیری طی سالهای آینده هستیم.

در این نوشته سعی داریم تا مهمترین تغییرات برنامه جدید را به نسبت برنامه قبلی بررسی کنیم.

مهمترین تغییر چیست؟

بدون شک افزایش تعداد مهاجرین طی ۳ سال آینده مهمترین تغییر برنامه جدید است. بر طبق برنامه جدید تعداد ۴۶۵۰۰۰ مقیم دائم جدید در سال ۲۰۲۳، ۴۸۵۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ و ۵۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ وارد کانادا میشوند.

با مقایسه برنامه جدید و برنامه قبلی (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) متوجه میشویم که تعداد مهاجرین برای سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب رشد ۴ و ۷/۵ درصدی خواهند داشت.

تغییرات مربوط به نیروی کار متخصص

تغییر مهم دیگر در برنامه جدید، تغییرات مربوط به شاخه Federal High Skilled میباشد. این شاخه شامل برنامه های زیر است:

  • Federal Skilled Worker Program
  • Federal Skilled Trades Program
  • Canadian Experience Class

بر طبق برنامه جدید در سال ۲۰۲۳ (به نسبت برنامه قبلی) شاهد افزایش تعداد مهاجرین در این شاخه خواهیم بود. ولی در سال ۲۰۲۴ (به نسبت برنامه قبلی) شاهد کاهش تعداد مهاجرین هستیم. همچنین قرار است تا در سال ۲۰۲۵ شاهد ورود ۱۱۴۰۰۰ مهاجر جدید تحت این برنامه ها باشیم.

تغییرات مربوط به برنامه های استانی

برنامه های استانی یکی از مهمترین برنامه های مهاجرتی کاناداست. برنامه سه ساله جدید کاملا بیان کننده این موضوع است که سازمان مهاجرت کانادا برنامه ریزی ویژه ای برای جذب مهاجر از طریق این برنامه ها انجام داده است.

با مقایسه برنامه جدید و برنامه قبلی (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) میبینیم که سهم مهاجرین در برنامه های استانی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲۲ و ۱۸ درصد افزایش یافته است. همچنین سازمان مهاجرت قرار است تا در سال ۲۰۲۵ تعداد ۱۱۷۵۰۰ مهاجر جدید از طریق این برنامه ها بپذیرید.

تغییرات مربوط به برنامه های تجاری

یکی دیگر از تغییرات بسیار مهم در برنامه جدید، افزایش تعداد مهاجرین برنامه های تجاری است. برنامه های تجاری فدرال شامل دو برنامه زیر هستند:

  • برنامه استارتاپ ویزا
  • برنامه خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران

در برنامه جدید شاهد این هستیم که سازمان مهاجرت قصد افزایش حدود ۲/۵ برابری در این دو برنامه دارد. همچنین در سال ۲۰۲۵ قرار بر جذب ۶۰۰۰ مهاجر جدید از طریق این دو برنامه است.

مطالب مرتبط