سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

نکات مهم در برنامه مهاجرتی سه ساله کانادا

روز گذشته سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC، برنامه مهاجرتی خود برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را ارائه داد. مطابق روند سالهای پیشین در برنامه جدید نیز شاهد افزایش مهاجرپذیری طی سالهای آینده…

رونمایی از برنامه سه ساله مهاجرپذیری کانادا

دولت کانادا امروز اول نوامبر ۲۰۲۲ برنامه سه سال آینده (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵) خود برای جذب مهاجر را اعلام کرد. طبق قانون، هر ساله دولت موظف است تا تاریخ اول نوامبر برنامه مهاجرتی خود (موسوم…

نکات مهم برنامه سه ساله

بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان سازمان مهاجرت، شهروندی و امور پناهندگی کانادا IRCC برنامه سه ساله خود برای جذب مهاجر را رونمایی کرد. این برنامه که پیش از رونمایی چالشهای فراوانی در بین…

رونمایی از برنامه سه ساله دولت برای جذب مهاجر

برنامه سه ساله دولت کانادا برای جذب مهاجر در تاریخ چهاردهم فوریه سال ۲۰۲۲ رونمایی شد. طبق قانون، هر ساله دولت موظف است تا پیش از اول نوامبر برنامه مهاجرتی خود (موسوم به Immigration Levels…