جداول مربوط به آزمونهای مختلف زبان و ارتباط آن با CLB

پنج آزمون زبان برای مقاصد مهاجرتی به تایید سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) رسیده اند. این آزمون‌ها عبارتند از:

دقت نمایید که اطلاعات موجود در این صفحه برای مقاصد مهاجرتی است و نه تحصیلی.

جدول تبدیل نمرات CELPIP به معیار CLB
جدول تبدیل نمرات IELTS به معیار CLB
جدول تبدیل نمرات PTE به معیار CLB
جدول تبدیل نمرات TEF به معیار CLB

برای آزمونهای بازه زمانی ۱ اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳

برای آزمونهای پس از ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳

جدول تبدیل نمرات TCF به معیار CLB

این مطلب را به اشتراک بگذارید