رونمایی از برنامه مهاجرتی جدید کانادا

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC به دنبال ایجاد یک برنامه دائمی به منظور اعطای اقامت دائم به دانشجویان بین المللی و همچنین افرادی است که با اجازه کار در کانادا هستند.

وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که سازمان مهاجرت ۱۲۰ روز فرصت دارد تا یک برنامه مدون و دائمی برای اعطای اقامت دائم به مقیمان موقت (شامل دانشجویان و دارندگان اجازه کار) معرفی کند.

قرار است تا این برنامه مشابه برنامه TR to PR باشد که سال گذشته به شکل موقت و برای مدت چند ماه ایجاد شد تا به دانشجویان و افرادی که اجازه کار داشتند، اقامت دائم اعطا کند.

انتظار میرود تا طی چند ماه آینده جزییات بیشتری در مورد این برنامه منتشر شود.

مطالب مرتبط