تمدید ۱۸ ماهه اجازه کار بعد از تحصیل دانشجویان

دارندگان مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP) که مجوز کار آنها بین ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ و ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ منقضی می شود، واجد شرایط یک بار تمدید PGWP خواهند بود.

این تغییر عمدتاً برای کمک به داوطلبان دریافت اقامت دائم کانادا که واجد شرایط برنامه تجربه کار کانادایی کانادا (CEC) هستند ایجاد شده است. این دسته از داوطلبان از تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ فرصت ارائه درخواست مهاجرت از طریق اکسپرس انتری را نداشته اند.

به طور معمول، PGWP برای یک بار صادر شده و قابل تمدید نیست. فارغ‌التحصیلان بین‌المللی در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند پس از فارغ التحصیلی مجوز کار آزاد را تا سه سال دریافت کنند. با این حال، این تغییرات جدید به دارندگان PGWP واجد شرایط اجازه می دهد تا برای یک مجوز کار آزاد جدید برای مدت اعتبار حداکثر ۱۸ ماه درخواست دهند.

دولت گفته است که بیش از ۵۰۰۰۰ نفر می توانند از مزایای این اقدام بهره مند شوند.

مطالب مرتبط