نکات مهم در مورد تمدید استادی پرمیت

همه بخشهای فرآیند مهاجرت شامل نکات مهمی است که باید به دقت مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرند. عدم توجه به هر یک از این نکات ممکن است باعث بروز مشکلاتی در پرونده مهاجرتی شما شود.

در اینجا نگاهی میکنیم به شرایط مربوط به تمدید استادی پرمیت و یا اجازه تحصیل.

  • برای تمدید استادی پرمیت خود حداقل 30 روز پیش از انقضای آن باید درخواست خود را به سازمان مهاجرت ارسال کنید.
  • پس از فارغ التحصیل شدن 180 روز فرصت دارید تا برای اجازه کار بعد از تحصیل و یا PGWP اقدام کنید. البته قاعدتا برای این موضوع باید واجد شرایط باشید.
  • همچنین طی 90 روز پس از فارغ التحصیل شدن و یا تاریخ سررسید انقضای استادی پرمیت (هر کدام زودتر فرا برسد) استادی پرمیت شما باطل میشود.
    توجه داشته باشید که مدت زمان اعتبار استادی پرمیت بستگی به تاریخ انقضای پاسپورت شما نیز دارد. اعتبار استادی پرمیت نمیتواند برای بعد از تاریخ انقضای پاسپورت شما باشد.
    اگر تحصیل شما در مدت اعتبار استادی پرمیت فعلی تمام نمیشود، حداقل 30 روز پیش از اتمام اعتبار استادی پرمیت باید برای تمدید آن اقدام کنید. دقت نمایید اگر تا پیش از منقضی شدن استادی پرمیت اقدام به تمدید آن کنید میتوانید به تحصیل خود ادامه دهید؛ حتی اگر برای چند ماه پاسخی از IRCC دریافت نکنید.
  • اگر استادی پرمیت شما باطل شود، شما وضعیت تحصیلی خود را از دست داده اید و مجاز به درس خواندن نیستید. در این حالت 90 روز از تاریخ انقضای استادی پرمیت فرصت دارید تا نسبت به Restore کردن آن اقدام کنید.
  • پس از گذشت 90 روز از انقضای استادی پرمیت و در صورت عدم ارسال اپلیکیشن Restoration باید از کانادا خارج شوید و درخواست جدیدی برای صدور استادی پرمیت ثبت کنید. دقت نمایید در این حالت تا 6 ماه مجاز به ثبت درخواست جدید نیستید.

مطالب مرتبط