سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

تغییرات مهم و مثبت در استارتاپ ویزا

با اعلام وزیر مهاجرت کانادا، تغییرات بسیار مهم و مثبتی در برنامه استارتاپ ویزا به وجود آمد. یکی از مراحل بسیار جذاب در برنامه استارتاپ ویزا دریافت اجازه کار برای اعضای اصلی تیم میباشد. با…

فراخوان برای تکمیل تیم های استارتاپ

سازمان مهاجرتی حسام کاظمی به منظور تکمیل تیم های استارتاپ فراخوان میدهد. استارتاپ ویزا یکی از بهترین برنامه های مهاجرتی به کاناداست. این برنامه که جزو جوانترین برنامه های مهاجرتی کانادا میباشد، معیارهای دشواری برای…