سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مهمترین اصطلاحات مربوط به مهاجرت

در کشورهای آمریکای شمالی بسیار رایج است که یک عبارت را به شکل مختصر استفاده کنند. مثلا ASAP یکی از اصطلاحات بسیار رایج است که در خیلی از موارد میشنوید و مخفف شده عبارت As…