سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

رونمایی از برنامه مهاجرتی جدید کانادا

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC به دنبال ایجاد یک برنامه دائمی به منظور اعطای اقامت دائم به دانشجویان بین المللی و همچنین افرادی است که با اجازه کار در کانادا هستند. وزیر…

معرفی برنامه جدید مهاجرتی استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید مهاجرتی برای شاغلین و متخصصین مشاغل حوزه tech معرفی کرد. وزیر مهاجرت استان آلبرتا در خبری که به تاریخ 13 ژانویه منتشر شد اعلام کرد که برنامه جدید یک برنامه…

معرفی برنامه مهاجرتی جدید ساسکچوان

اداره مهاجرت استان ساسکچوان یک برنامه مهاجرتی جدید معرفی کرد. این برنامه که قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ اجرایی شود به کارفرماهای این استان اجازه میدهد تا نیروهای متخصص و استعدادهای بین المللی را جذب…