سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

چطور یک رزومه کانادایی بنویسیم؟

رزومه شما باید به طور واضح، مختصر و استراتژیک صلاحیت های شما را ارائه کند تا کارفرما را به انجام ملاقات با شما ترغیب نماید. رزومه خوب باید مهارت ها، تجربه کاری و داشته های…